Formulár na odstúpenie od zmluvy

Predávajúcemu : Parasport24, Dulice 189, Belá 03811

týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy

– na tento tovar:

– dátum prijatia tovaru:

– meno a priezvisko spotrebiteľa:

– adresa spotrebiteľa:

– súhlasím s tým aby mi boli peniaze vrátene na číslo účtu:

– kód banky:

– IBAN:

– podpis spotrebiteľa:

– dátum: